เลือกภาษา
อัสสัมชัญพานิชยการ สาธร 13, กรุงเทพ
09 ธันวาคม 2561 05:00 น.
20 ก.ย. 2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
30 พ.ย. 2561 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
 • 5KM
 • 12KM
 • 500 บาท
 • 500 บาท
ค่าสมัครครอบคลุมถึง
 1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
 2. เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
 3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 4. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 5. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย
 6. ไม่มีชิปจับเวลาทุกระยะ
กำหนดการ
Race Kit & Bib Collection : วันเสาร์ 8 ธ.ค. 2561 ~ 12.00 - 18.00 น. และ วันอาทิตย์ 9 ธ.ค. 2561 ~ 04.00 - 05.30 น.
สถานที่ ~ สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ สาธร 13
Race Day : วันอาทิตย์ 9 ธ.ค. 2561
สถานที่จัดแข่งขัน ~ สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ สาธร 13
04.00 - 06.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
05.00 น. ปล่อยตัวระยะ 12 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
05.15 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
05.30 น. ปล่อยตัวระยะ5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
07.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน
08.00 น. สิ้นสุดพิธีการ
กติกา
การสมัคร
 1. สมัครผ่าน teelakow.com โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียน
 2. ผุ้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเองบนเว็ปไซต์ www.teelakow.com มีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง และต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนระบบปิดรับสมัคร
 3. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, ถ้าอายุต่ำกว่า 12 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์
 • ระยะ 12 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 05.00 - 07.00 น.)
 • ระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 05.30 - 06.30 น.)

 1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก
 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ทางรายการจะมีรถบริการรับนักวิ่งเพื่อนำมาส่งบริเวณจุดเข้าเส้นชัย ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
 3. ไม่ใช้ชิพจับเวลาทุกระยะ
Race Kit
เส้นทาง
ผู้สนับสนุน
Customer Service : 092~979~8287