เลือกภาษา
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี , เชียงใหม่
11 พฤศจิกายน 2561 03:00 น.
1 ก.พ. 2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
20 ต.ค. 2561 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
 • 5KM
 • 10KM
 • 21KM
 • 42KM
 • 500 บาท
 • 550 บาท
 • 700 บาท
 • 900 บาท
ค่าสมัครครอบคลุมถึง
 1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
 2. เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
 3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 4. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 5. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย
กำหนดการ
วันเสาร์ 10 พ.ย. 2561 ~ Race Kit & Bib Collection
10.00 - 18.00 น. สถานที่ ~ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วันอาทิตย์ 11 พ.ย. 2561 ~ Race Day
สถานที่จัดแข่งขัน ~ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
02.00 - 06.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
03.30 น. ปล่อยตัวระยะ 42 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 6.30 ชม.)
04.30 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
05.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
05.45 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. Wave 1 (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. Wave 2 (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
07.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน
08.00 น. เคารพธงชาติ
10.00 น. สิ้นสุดพิธีการ
กติกา
การสมัคร
 1. สมัครผ่าน teelakow.com โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียน
 2. ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองทาง teelakow.com มีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง และต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนระบบปิดรับสมัคร
 3. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, ถ้าอายุต่ำกว่า 12 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์
 • ระยะ 42 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 6.30 ชม. 03.30 - 10.00 น.)
 • ระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม. 04.30 - 08.30 น.)
 • ระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 05.45 - 08.00 น.)
 • ระยะ 5 กม. Wave 1 (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06.00 - 07.00 น.)
 • ระยะ 5 กม. Wave 2 (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06.15 - 07.15 น.)

 1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก
 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ทางรายการจะมีรถบริการรับนักวิ่งเพื่อนำมาส่งบริเวณจุดเข้าเส้นชัย ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
 3. ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 10, 21 และ 42 กม.
 4. ไม่ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 5 กม.

ไม่เปิดบริการ "รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึกในวันจัดการแข่งขัน"
Race Kit
รางวัล
ถ้วยรางวัล
Race ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
42 กม. /
21 กม. /
10 กม.   
ต่ำกว่า 18 ปีต่ำกว่า 18 ปี
18-29 ปี18-29 ปี
30-39 ปี30-39 ปี
40-49 ปี40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป50 ปีขึ้นไป
5 กม.   OverallOverall
*ระยะ 21 กม./ 10 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 3 รางวัล และ หญิง 3 รางวัล)
**ระยะ 5 กม. Over all แบ่งแยกชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล

ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงาน และต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน
 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. บัตรข้าราชการ
 4. บัตรนักเรียน
 5. บัตรนักศึกษา
 6. พาสปอร์ต

ระเบียบการรายงานตัว
นักวิ่งแต่ละระยะรายงานตัวเพื่อรับถ้วยรางวัล ก่อนเวลา 6.30 น. กรณีนักวิ่งไม่มารายงานตัว กรรมการจะทำการเลื่อนอันดับให้ลำดับต่อไป
การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
เส้นทาง
มีเดีย
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนหลัก
ผู้สนับสนุนร่วม
หน่วยงานราชการ
Customer Service : 092~979~8287