เลือกภาษา
สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, พิษณุโลก
26 สิงหาคม 2561 05:00 น.
11 ก.ค. 2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
11 ส.ค. 2561 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อประชาสัมพันธสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
 2. เพื่อจัดหารายได้เพื่อโครงการ "ปันน้ำใจเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงสถานพยาบาลและสร้างศาลาปฎิบัตธรรม
 3. เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและประชาชน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ประโยชน์ของการเดิน-วิ่ง ที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ และการมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว
 4. เพื่อส่งเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร
 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทหารและประชาชนทั่วไป
 6. เปิดให้ผู้สนใจและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการ
ค่าสมัคร
ค่าสมัครครอบคลุมถึง
 1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
 2. เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
 3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 4. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 5. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย
เสื้อฟินิชเชอร์
 1. มีเสื้อฟินิชเชอร์สำหรับระยะ 21 กม. และให้เฉพาะผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยเท่านั้น
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
VIP (บัตรวิ่ง 1 ใบ เลือกระยะได้, เสื้อ 1 ตัว ถ้วย เหรียญ พร้อมจัดส่งไปรษณีย์)
กำหนดการ
วันเสาร์ 25 ส.ค. 2561 ~ Race Kit & Bib Collection
10.00 - 18.00 น. สถานที่ ~ สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
วันอาทิตย์ 26 ส.ค. 2561 ~ Race Day
สถานที่จัดแข่งขัน ~ สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
04.00 - 06.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
05.00 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
05.15 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
05.30 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
07.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน
10.00 น. สิ้นสุดพิธีการ
กติกา
การสมัคร
 1. สมัครผ่าน teelakow.com โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียน
 2. ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันให้ผู้อื่นได้ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองทาง teelakow.com มีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง และต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนระบบปิดรับสมัคร
 3. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, ถ้าอายุต่ำกว่า 12 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์
 • ระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม. 05.00 - 09.00 น.)
 • ระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 05.30 - 07.30 น.)
 • ระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06.00 - 07.00 น.)

 1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก
 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ทางรายการจะมีรถบริการรับนักวิ่งเพื่อนำมาส่งบริเวณจุดเข้าเส้นชัย ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
 3. รายการนี้ไม่ใช้ชิปจับเวลา
รายการนี้เป็นรายการการกุศล รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อสาธารณะประโยชน์ สมทบทุนปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ สถานพยาบาล กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Race Kit
รางวัล
ถ้วยรางวัล
Race ชาย Over All หญิง Over All
21 กม.20 อันดับ20 อันดับ
10 กม.20 อันดับ20 อันดับ
ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน
 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. บัตรข้าราชการ
 4. บัตรนักเรียน
 5. บัตรนักศึกษา
 6. พาสปอร์ต

การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
เส้นทาง
มีเดีย
ผู้สนับสนุน
Customer Service : 092~979~8287