เลือกภาษา
บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร
14 มกราคม 2561 05:30 น.
21 กม.14 ม.ค. 2560 เวลา 05.30 น.
10 กม.14 ม.ค. 2560 เวลา 06.00 น.
5 กม.14 ม.ค. 2560 เวลา 06.15 น.
ค่าสมัคร
กำหนดการ
13 มกราคม 2561
12.00 - 18.00 น. รับเบอร์วิ่งและถุงอุปกรณ์ ณ.รงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฎ์
14 มกราคม 2561 19 พ.ย. 2560
02.00 - 05.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
05.30 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
จุดปล่อยตัว โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
Race Kit
เส้นทาง
มีเดีย
ผู้สนับสนุนหลัก
Bangkok Airways Boutique Series Hotline : 092~979~8287