เลือกภาษา
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อน
สนามกีฬากลางจังหวัดตราด, ตราด
10 มีนาคม 2562 04:30 น.
1 พ.ย. 2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
31 ม.ค. 2562 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
 • 5KM
 • 10KM
 • 21KM
 • VIP5K
 • VIP10
 • VIP21
 • 500 บาท
 • 550 บาท
 • 800 บาท
 • 2,000 บาท
 • 2,000 บาท
 • 2,000 บาท

ค่าสมัครครอบคลุมถึง

 1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
 2. เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
 3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 4. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 5. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย
 6. เสื้อฟินิชเชอร์สำหรับระยะ 21 กม. เท่านั้น
กำหนดการ
วันเสาร์ 9 มี.ค. 2562 ~ รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึก
10.00 - 18.00 น. สถานที่ ~ โรงเรียนตราษตระการกุล
วันอาทิตย์ 10 มี.ค. 2562 ~ Race Day
สถานที่จัดแข่งขัน ~ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด
04.00 - 06.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
04.30 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
05.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
05.30 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
07.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน
09.00 น. สิ้นสุดพิธีการ
กติกา

การสมัคร

 1. สมัครผ่าน teelakow.com โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียน
 2. ผุ้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเองบนเว็ปไซต์ www.teelakow.com มีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง และต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนระบบปิดรับสมัคร
 3. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, ถ้าอายุต่ำกว่า 12 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ


กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

 

 • ระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม. 04.30 - 08.30 น.)
 • ระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 05.30 - 07.30 น.)
 • ระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06.00 - 07.00 น.)

 

 

 1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก
 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ทางรายการจะมีรถบริการรับนักวิ่งเพื่อนำมาส่งบริเวณจุดเข้าเส้นชัย ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
 3. ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 10 และ 21 กม.
 4. ไม่ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 5 กม.


ไม่เปิดบริการ "รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึกในวันจัดการแข่งขัน"

 

Race Kit

สินค้าที่ระลึก

สนใจ สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ https://teelakow.com/th/onlinestore หรือท่านสมัครรายการนี้พร้อมสั่งซื้อได้ทันที
รางวัล
ถ้วยรางวัล
Race ชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล
21 กม. /
10 กม.   
ต่ำกว่า 18 ปี ต่ำกว่า 18 ปี
18-29 ปี 18-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50 ปีขึ้นไป
60 ปีขึ้นไป -
5 กม.    Overall Overall
*ระยะ 21 กม./ 10 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)
**ระยะ 5 กม. Over all แบ่งแยกชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล
 
ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงาน และต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน
 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. บัตรข้าราชการ
 4. บัตรนักเรียน
 5. บัตรนักศึกษา
 6. พาสปอร์ต

ระเบียบการรายงานตัว
นักวิ่งแต่ละระยะรายงานตัวเพื่อรับถ้วยรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. 5Km รายการงานตัวก่อนเวลา 7.00 น.
 2. 10Km รายการงานตัวก่อนเวลา 7.15 น.
 3. 21Km รายการงานตัวก่อนเวลา 8.00 น.
กรณีนักวิ่งไม่มารายงานตัว กรรมการจะทำการเลื่อนอันดับให้ลำดับต่อไป
การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
เส้นทาง

หน่วยงานราชการ
Customer Service : 092~979~8287