เลือกภาษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, ตราด
March 29, 2020 03:00 น.

ปิดรับสมัคร March 1, 2020

 

 

Trat Marathon 2020

วันเปิดรับสมัคร 4 ธ.ค. 2562 – 15 ก.พ. 2563 หรือปิดเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน

วันแข่งขัน 29 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

5 กม.                 (1 ชม.)               1200     คน

10 กม.               (2 ชม.)               1000     คน       

21 กม.               (4 ชม.)                 800     คน

42 กม.               (7 ชม.)                 500     คน
**VIP     สมัครได้ทุกระยะ               
 

วันและเวลาปล่อยตัว

ประเภท

กำหนดการ

42 กม. (7 ชม.)

29 มีนาคม 2563 เวลา 03:30 – 10:30 น.

21 กม. (4 ชม.)

29 มีนาคม 2563 เวลา 04:00 – 08:00 น.

10 กม. (2 ชม.)

29 มีนาคม 2563 เวลา 05:00 – 07:00 น.

5 กม. (1 ชม.)

29 มีนาคม 2563 เวลา 05:15 – 06:15 น.

 

การรับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก (ทุกระยะ)

สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (https://goo.gl/maps/C63Bbmh3Rq9ozLiD6)

วันเสาร์ 28 มีนาคม 2563                เวลา 10:00 – 18:00 น.                  

*อนุญาตให้รับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์วิ่งมารับแทน
**ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเบอร์วิ่งในช่วงเวลาที่แจ้งเท่านั้น หากไม่มารับตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
***ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งทางไปรษณีย์ทุกกรณี

 

ประเภทและค่าสมัคร

Distances

Early

5-31 Dec 2019

Normal

1-31 Jan 2020

Regular

1-28 Feb 2020

VIP

1500

1500

1500

42 กม.

800

900

990

21 กม.

700

750

800

10 กม.

500

550

600

5 กม. (ไม่มีชิปจับเวลา)

450

450

450

 

จุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระ

มีบริการจุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระของผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทบริเวณลานกิจกรรม ฝากและรับคืนภายในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 01:30-11:00 น.

*ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ สร้อย แหวน เงิน กุญแจรถ ฯลฯ

ค่าสมัครครอบคลุมถึง

 1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
 2. เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
 3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 4. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 5. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย

เสื้อฟินิชเชอร์ (ได้รับหน้างานทุกคนที่วิ่งจบภายในเวลาที่กำหนด)

สำหรับระยะ 21 และ 42 กม. เท่านั้น (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)

 

เงื่อนไขการการลงทะเบียน

 • นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ตามประกาศเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อตอนสมัครเท่านั้น 
 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายในวันเปิดรับสมัครทางออนไลน์บนเว็บไซต์เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน 100 บาท (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิ่งที่สมัครบนเว็บไซต์ www.teelakow.com)
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
 • ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ หรือสมัครโดยใช้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี

 

คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร

 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง กรณีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ แต่ต้องมีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ

 กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

 • 42 กม. (7 ชม.)                 เวลา 03:30 – 10:30 น.
 • 21 กม. (4 ชม.)                 เวลา 04:00 – 08:00 น.
 • 10 กม. (2 ชม.)                 เวลา 05:00 –07:00 น.
 • 5 กม. (1 ชม.)                   เวลา 05:15 – 06:15 น.
 1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก
 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ทางรายการจะมีรถบริการรับนักวิ่งเพื่อนำมาส่งบริเวณจุดเข้าเส้นชัย ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
 3. ใช้ชิปจับเวลาสำหรับระยะ 10, 21 และ 42 กม.
 4. ไม่ใช้ชิปจับเวลาสำหรับระยะ 5 กม.

ไม่เปิดบริการ "รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึกในวันจัดการแข่งขัน"

 

ที่พัก 
ติดตามอัพเดตการแนะนำที่พักบน Facebook page คลิกที่นี่ https://web.facebook.com/TheMemoryRUNTrat/

 

 

ถ้วยรางวัล สำหรับทุกระยะการแข่งขัน

1. ระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร

Over all ถ้วยอันดับ 1 – 10 ชาย - หญิง รวม 20 ถ้วย

 

2. ระยะมินิมาราธอน 10 กม. ถ้วยอันดับ 1 – 5 ชาย - หญิง รวม 60 ถ้วย

ชาย                                           หญิง

1. อายุไม่เกิน 18 ปี                         1. อายุไม่เกิน 18 ปี

2. อายุ 18 – 29 ปี                         2. อายุ 18 – 29 ปี

3. อายุ 30 – 39 ปี                         3. อายุ 30 – 39 ปี

4. อายุ 40 – 49 ปี                         4. อายุ 40 – 49 ปี

5. อายุ 50 – 59 ปี                         5. อายุ 50 – 59 ปี

6. อายุ 60 ปีขึ้นไป                         6. อายุ 60 ปีขึ้นไป                        

 

3. ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ถ้วยอันดับ 1 – 5 ชาย - หญิง รวม 60 ถ้วย

ชาย                                           หญิง

1. อายุไม่เกิน 18 ปี                         1. อายุไม่เกิน 18 ปี

2. อายุ 18 – 29 ปี                         2. อายุ 18 – 29 ปี

3. อายุ 30 – 39 ปี                         3. อายุ 30 – 39 ปี

4. อายุ 40 – 49 ปี                         4. อายุ 40 – 49 ปี

5. อายุ 50 – 59 ปี                         5. อายุ 50 – 59 ปี

6. อายุ 60 ปีขึ้นไป                         6. อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

4. ระยะมาราธอน 42 กม. ถ้วยอันดับ 1 – 5 ชาย - หญิง รวม 60 ถ้วย

ชาย                                           หญิง

1. อายุไม่เกิน 18 ปี                         1. อายุไม่เกิน 18 ปี

2. อายุ 18 – 29 ปี                         2. อายุ 18 – 29 ปี

3. อายุ 30 – 39 ปี                         3. อายุ 30 – 39 ปี

4. อายุ 40 – 49 ปี                         4. อายุ 40 – 49 ปี

5. อายุ 50 – 59 ปี                         5. อายุ 50 – 59 ปี

6. อายุ 60 ปีขึ้นไป                         6. อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การรายงานตัวรับรางวัล

นักวิ่งจะต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับแนบสลิปผลการแข่งขัน

1. บัตรประชาชน

2. ใบขับขี่

3. พาสปอร์ต

4. รูปถ่ายบัตรประชาชน

 

ระเบียบการรายงานตัว นักวิ่งแต่ละระยะรายงานตัวเพื่อรับถ้วยรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. 5 Km รายการงานตัวก่อนเวลา 6.30 น.
 2. 10 Km รายการงานตัวก่อนเวลา 7.00 น.
 3. 21 Km รายการงานตัวก่อนเวลา 7.15 น.
 4. 42 Km รายการงานตัวก่อนเวลา 8.00 น.

หมายเหตุ: เวลาในการรายงานตัวอาจมีปรับตามความเหมาะสม

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ปรากฎบนเบอร์วิ่ง ถือว่าผิดกติกา

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งแทนผู้อื่น ถือว่าผิดกติกา

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งไม่ครบตามเส้นทางที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา

- การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที

ถือว่าการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด

- การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่มหรือรุ่นอายุของผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยที่มีการรายงานตัวครบจำนวนรางวัล

- การรายงานตัว หากนักวิ่งไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และลำดับถัดไปที่มีการรายงานตัวแล้ว จะถูกเลื่อนขึ้นรับรางวัล

- ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัล (ถ้วยรางวัล) ทางไปรษณีย์

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

"สินค้าที่ระลึกที่สั่งซื้อในขั้นตอนการสมัคร(ระบบขายพ่วง) ทางผู้จัดจะไม่เรียกเก็บค่าจัดส่งใด ๆ โดยนักวิ่งจะได้รับพร้อม race kit ในวันรับเบอร์วิ่งเท่านั้น"

สอบถามข้อมูลสำหรับรายละเอียดของการแข่งขัน

Email : info@teelakow.com

Line id : teelakow

Sponsor Top Race Link

Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา