เลือกภาษา
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา, สุราษฎร์ธานี
May 16, 2020 04:00 น.

ปิดรับสมัคร March 15, 2020

Monkeys Trail (Race day 16-17 May 2020)
สถานที่ปล่อยตัวและเส้นฟินิชเชอร์ : โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา Location gps : https://goo.gl/maps/pdKEV1H7vxYH1Wwp7 
 

เวลาปล่อยตัว
100 KM (36 ชั่วโมง) 16 พฤษภาคม 04:00 น. - 17 พฤษภาคม 16:00 น. 
59 KM (20 ชั่วโมง) 16 พฤษภาคม 20:00 น. – 17 พฤษภาคม 16:00 น.
38 KM (12 ชั่วโมง)  17 พฤษภาคม 04:00 - 16:00 น. 
25 KM (7 ชั่วโมง)   17 พฤษภาคม 06:15 - 13:15 น. 
5 KM (2 ชั่วโมง) 17 พฤษภาคม 06:30 - 08:30 น.

 

รับอุปกรณ์วิ่ง เสื้อที่ระลึก ตรวจเชคอุปกรณ์การแข่งขัน ฝากกระเป๋าสัมภาระ บรรยายกติกาการแข่งขัน

Date     BiB Collection Briefing     Drop Bag
15 พฤษภาคม 2563 5, 25, 38, 59, 100 KM 
12.00 - 18.00 น.
59, 100 KM  
16.00 - 17.00 น.
 59, 100 KM 
12.00 - 18.00 น.
16 พฤษภาคม 2563 5, 25, 38 KM 
12.00 - 18.00 น.  
5, 25, 38 KM 
16.00 - 17.00 น.  
N/A


สำหรับนักวิ่งระยะ 5 และ 25 กม. สามารถรับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
หมายเหตุ หากนักวิ่งไม่ได้มาวิ่งและไม่สามารถมารับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อนมารับแทนได้ ภายในวันและเวลาตามประกาศ หากไม่ได้มารับตามประกาศถือว่าสละสิทธิ์ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์

ประเภทและค่าสมัคร

Distances

EARLY BIRD

(15 Dec 2019 – 15 Jan 2020)

PROMOTION

(16 Jan – 15 Feb 2020)

REGULAR

(16 Feb – 15 Mar 2020)

100 KM

THB 4,200

THB 4,900

THB 5,500

59 KM

THB 2,600

THB 3,000

THB 3,400

38 KM

THB 1,600

THB 2,000

THB 2,400

25 KM

THB 1,090

THB 1,190

THB 1,290

5 KM

THB 500

THB 550

THB 600

 

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้
•    หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง 
•    ประกันอุบัติเหตุ
•    เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคนในวันรับเบอร์วิ่งตามประกาศ ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
•    เหรียญที่ระลึก (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
•    เสื้อฟินิชเชอร์ ทุกระยะ (ยกเว้นระยะ 5KM) เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น

การฝากสัมภาระบนเส้นทาง (Drop Bag) 
สำหรับนักวิ่งระยะ 100 กม. อนุญาตให้ใช้ถุงของรายการเท่านั้น โดยจะได้รับในวันลงทะเบียน (1 ใบ ต่อ 1 จุดบริการ) ฝากสัมภาระในวันรับ BIB Collection และรับคืนได้หลังการตัดเวลาแต่ละจุดที่ฝากกระเป๋า 4 ชั่วโมง 
(คำอธิบาย ระยะ 100 กม. สัมภาระจุดที่ 1 ตัดเวลา 12:00 น. นักวิ่งสามารถรับกระเป๋าได้ตั้งแต่เวลา 16:00 น. โดยการตัดเวลาแต่ละจุด สามารถดูรายละเอียดได้บนแผนที่เส้นทาง)

สำหรับนักวิ่งระยะ 5, 25, 38 และ 59 กม. ฝากสัมภาระและรับคืนได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 04:00 – 17:00 น.
•    ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝากกระเป๋าสัมภาระ ติดสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและหมายเลขวิ่งของตนเอง ให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปฝากไว้ได้
•    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการปิดผนึกกระเป๋าให้เรียบร้อยและสามารถกันน้ำได้
•    ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เงิน สร้อย แหวน นาฬิกา กุญแจรถ ฯ
•    ไม่รับฝากจักรยาน

การลงทะเบียน
•    นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ www.teelakow.com 
•    การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 หรือ ก่อนระบบออนไลน์ปิดรับสมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ หลังจากระบบออนไลน์ปิดรับสมัครแล้ว (ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ 100 บาท) *ขอสงวนการเปลี่ยนชื่อเฉพาะนักวิ่งที่สมัครบน www.teelakow.com
•    ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
•    ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ หรือสมัครโดยใช้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี
•    ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองเท่านั้น
•    สำหรับนักวิ่งระยะ 5 และ 25 กม. สามารถรับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
หมายเหตุ หากนักวิ่งไม่ได้มาวิ่งและไม่สามารถมารับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อนมารับแทนได้ ภายในวันและเวลาตามประกาศ หากไม่ได้มารับตามประกาศถือว่าสละสิทธิ์ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์
•    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งโดยใช้เบอร์วิ่งของตัวเองเท่านั้น กรณีที่ตรวจพบว่าไม่ได้ใช้เบอร์วิ่งของตัวเอง กรรมการการแข่งขันมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันและปรับให้ disqualify โดยทันที

 

อุปกรณ์บังคับ สำหรับระยะ 59 , 100 กม. (หมายเหตุ บังคับตรวจอุปกรณ์ในวันลงทะเบียน)

•    โทรศัพท์ ที่มีซิมสัญญาณเครือข่าย Dtac, AIS หรือ True Move (ทุกระยะการแข่งขัน มีสัญญานโทรศัพท์โดยเฉลี่ย 70-80% ของพื้นที่)

•    ไฟฉายคาดหัว 1 อัน ความสว่างขั้นต่ำ 70 ลูเมน พร้อมแบตเตอรี่

•    เสื้อสะท้อนแสง

•    นกหวีด

•    เป้น้ำ และ/หรือกระบอกน้ำ ปริมาตรรวม 1.5 ลิตร ขึ้นไป

•    ผ้าห่มฉุกเฉิน

•    อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

อุปกรณ์บังคับ สำหรับระยะ 38 กม. (หมายเหตุ บังคับตรวจอุปกรณ์ในวันลงทะเบียน)

•    โทรศัพท์ ที่มีซิมสัญญาณเครือข่าย Dtac, AIS หรือ True Move (ทุกระยะการแข่งขัน มีสัญญานโทรศัพท์โดยเฉลี่ย 70-80% ของพื้นที่)

•    ไฟฉายคาดหัว 1 อัน ความสว่างขั้นต่ำ 70 ลูเมน พร้อมแบตเตอรี่

•    เป้น้ำ และ/หรือกระบอกน้ำ ปริมาตรรวม 1.5 ลิตร ขึ้นไป

 

อุปกรณ์บังคับ สำหรับระยะ 5, 25 กม.

•    โทรศัพท์ ที่มีซิมสัญญาณเครือข่าย Dtac, AIS หรือ True Move (ทุกระยะการแข่งขัน มีสัญญานโทรศัพท์โดยเฉลี่ย 70-80% ของพื้นที่)

•    เป้น้ำ และ/หรือกระบอกน้ำ ปริมาตรรวม 0.5 ลิตร ขึ้นไป
 

***รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน***

 

ข้อปฏิบัติทั่วไป
•    แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมาถึงจุดปล่อยตัว 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขัน
•    อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน 
•    ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
•    เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
•    ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน รวมถึงบริเวณลานจัดกิจกรรม
•    ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (DNF – Did Not Finish)
•    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อผู้คุมการแข่งขันตามจุดเช็คพอยท์ต่าง ๆ (จุดนับเวลา) ตลอดเส้นทาง 
•    การทิ้งขยะเป็นสิ่งต้องห้าม หากทีมงานพบเห็น หรือมีการร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
•    ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใด ๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน
•    ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด
•    ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยาย แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ www.teelakow.com หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธข้อร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน

กฎระเบียบ และข้อบังคับ
•    ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงในช่วงเวลากลางคืน หากไม่มี ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาให้หยุดแข่งขันทันที 
•    ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมไฟฉายคาดหัวที่มีแสงสว่าง หากพบไม่ใช้ไฟฉายคาดหัว ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาให้หยุดแข่งขันทันที 
•    ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมใส่เป้น้ำ พร้อมอุปกรณ์บังคับ หากตรวจพบว่าไม่มีเป้น้ำ ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาให้หยุดแข่งขันทันที 
•    การโกงด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
•    ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มเสริมเติมกฎข้อบังคับต่าง ๆ ได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง เหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือ เหตุผิดปกติต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด
•    ยากระตุ้นต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
•    ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
•    ไม่อนุญาตให้มี Pacer ในทุกกรณี
•    อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือจากผู้ติดตามได้เฉพาะจุดบริการที่กำหนดเท่านั้น
•    ไม่อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือระหว่างเส้นทางการแข่งขัน

การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน
•    ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการ แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว 
•    ไม่มีสวัสดิการใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง


การแข่งขัน และถ้วยรางวัล (ไม่มีการแข่งขันสำหรับระยะ 5 กม.)

ถ้วยรางวัล

Race

ชาย

หญิง

25 , 38, 59, 100 KM

Overall 10 รางงวัล

Overall 10 รางวัล

ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบบันทึกเวลา และต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
พิธีมอบรางวัล วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
09:00 น. Monkeys 25K
09:30 น. Monkeys 38K
10:00 น. Monkeys 59K
10:30 น. Monkeys 100K

นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่
•    บัตรประชาชน หรือใบขับขี่, พาสปอร์ต

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ปรากฎบนเบอร์วิ่ง ถือว่าผิดกติกา
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งแทนผู้อื่น 
ถือว่าผิดกติกา 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งไม่ครบตามเส้นทางที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา
- การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที 
ถือว่าการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
- การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่มหรือรุ่นอายุของผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยที่มีการรายงานตัวครบจำนวนรางวัล
- การรายงานตัว หากนักวิ่งไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และลำดับถัดไปที่มีการรายงานตัวแล้ว จะถูกเลื่อนขึ้นรับรางวัล
- ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
 

Sponsor Top Race Link

Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา