เลือกภาษา
สนามกีฬาสังขละบุรี, Kanchanaburi
September 29, 2019 05:00 น.

ปิดรับสมัคร September 22, 2019

1 พ.ย. 2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
29 ก.ย. 2562 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
 • 5KM
 • 10KM
 • 21KM
 • 500 บาท
 • 550 บาท
 • 800 บาท

ค่าสมัครครอบคลุมถึง

 1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
 2. เหรียญรางวัลจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
 3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 4. เกลือแร่ และผลไม้ วางสลับจุดโดยประมาณทุก 2 กม.
 5. อาหาร น้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย
 6. เสื้อฟินิชเชอร์สำหรับระยะ 21 กม. เท่านั้น
กำหนดการ
วันเสาร์ 28 ก.ย. 2562 ~ รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึก
10.00 - 18.00 น. สถานที่ ~ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
วันอาทิตย์ 29 ก.ย. 2562 ~ Race Day
สถานที่จัดแข่งขัน ~ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
04.00 - 06.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
05.00 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
05.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
07.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน
09.00 น. สิ้นสุดพิธีการ
กติกา

การสมัคร

 1. สมัครผ่าน www.SiangpureReliefRun.com หรือ teelakow.com โดยจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียน
 2. ผุ้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเองบนเว็ปไซต์ www.teelakow.com มีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง และต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนระบบปิดรับสมัคร
 3. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง, ถ้าอายุต่ำกว่า 12 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ


กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

 

 • ระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม. 05.00 - 09.00 น.)
 • ระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 06.00 - 08.00 น.)
 • ระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06.15 - 07.15 น.)

 

 

 1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก
 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ทางรายการจะมีรถบริการรับนักวิ่งเพื่อนำมาส่งบริเวณจุดเข้าเส้นชัย ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
 3. ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 10 และ 21 กม.
 4. ไม่ใช้ชิพจับเวลาสำหรับระยะ 5 กม.


ไม่เปิดบริการ "รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่ระลึกในวันจัดการแข่งขัน"

 

Race Kit

รางวัล
เงินรางวัล
Race 10 กม. ช/ญ Overall 21 กม. ช/ญ Overall
อันดับ 1 5,000 8,000
อันดับ 2 3,000 5,000
อันดับ 3 1,500 2,500
ถ้วยรางวัล
Race ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
21 กม. /
10 กม.   
ต่ำกว่า 18 ปี ต่ำกว่า 18 ปี
18-29 ปี 18-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป 50 ปีขึ้นไป
5 กม.    Overall Overall
เงินรางวัล
*ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ตามเงื่อนไขของรายการ ทางรายการขอมอบสิทธิ์แก่ผู้เข้าแข่งขันลำดับต่อไป
*ผู้ได้รับรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5.0 ของรางวัลตามประกาศ กรมสรรพากร ทป.4/2558
ถ้วยรางวัล
*ระยะ 21 กม./ 10 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 3 รางวัล และ หญิง 3 รางวัล)
**ระยะ 5 กม. Over all แบ่งแยกชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล
 
ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงาน และต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน
 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. บัตรข้าราชการ
 4. บัตรนักเรียน
 5. บัตรนักศึกษา
 6. พาสปอร์ต

ระเบียบการรายงานตัว
นักวิ่งแต่ละระยะรายงานตัวเพื่อรับถ้วยรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. 5Km รายการงานตัวก่อนเวลา 7.00 น.
 2. 10Km รายการงานตัวก่อนเวลา 7.15 น.
 3. 21Km รายการงานตัวก่อนเวลา 8.00 น.
กรณีนักวิ่งไม่มารายงานตัว กรรมการจะทำการเลื่อนอันดับให้ลำดับต่อไป
การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
เส้นทาง

มีเดีย
ผู้สนับสนุน
Customer Service : 092~979~8287
ร่วมงานกับเรา