เลือกภาษา
อู่ตะเภา, ระยอง
10 กันยายน 2560 03:30 น.
25 พ.ค. 2560 : เปิดรับสมัครระยะ 42 กม.
26 พ.ค. 2560 : เปิดรับสมัครระยะ 21 กม.
27 พ.ค. 2560 : เปิดรับสมัครระยะ 5 และ 10 กม.
30 มิ.ย. 2560 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
กำหนดการ
10 ก.ย. 2560
03.00 - 05.00 น. เปิดรับฝากของนักกีฬา
03.30 น. ปล่อยตัวระยะ 42 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 7 ชม.)
05.00 น. ปล่อยตัวระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)
08.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
10.00 น. สิ้นสุดพิธีการ
กติกา
ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเหรียญเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด

ระเบียบการ
 1. ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และต้องทำการแก้ไขด้วยตนเองในระบบ teelakow.com ภายในเวลาที่กำหนด
 2. ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
 1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ถ้าอายุต่ำกว่า 12 สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
 2. เปิดรับทุกสัญชาติ

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์
 • ระยะ 42 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 7 ชม.)
 • ระยะ 21 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 4 ชม.)
 • ระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม.)
 • ระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม.)

 1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด “Gun time” เป็นหลัก
 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ทางรายการจะมีรถบริการรับนักวิ่งเพื่อนำมาส่งบริเวณจุดเข้าเส้นชัย ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
 3. ใช้ชิพจับเวลาของ Chip Timing
Race Kit
รางวัล
ถ้วยรางวัล
Race ชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล
42 กม. /
21 กม. /
10 กม.   
ต่ำกว่า 18 ปีต่ำกว่า 18 ปี
18-35 ปี18-35 ปี
36-49 ปี36-49 ปี
50 ปีขึ้นไป50 ปีขึ้นไป
5 กม.   OverallOverall
*ระยะ 42 กม./ 21 กม./ 10 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)
**ระยะ 5 กม. Over all แบ่งแยกชาย 10 รางวัล หญิง 10 รางวัล
เส้นทาง
มีเดีย
ผู้สนับสนุนหลัก
ผู้สนับสนุนร่วม
Customer Service : 092~979~8287