เลือกภาษา
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อน
สิงห์ปาร์ค เชียงราย, เชียงราย
19-21 ตุลาคม 2561 06:00 น.
การรับลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็ปไซต์ www.teelakow.com
เปิดรับสมัคร วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (เวลา 17.00 น.)
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (เวลา 24.00 น.) หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร
 • 20Km
 • 38Km
 • 66Km
 • 122Km
 • 230Km
 • 800 บาท
 • 1,200 บาท
 • 1,800 บาท
 • 3,800 บาท
 • 7,500 บาท
 • 900 บาท
 • 1,400 บาท
 • 2,000 บาท
 • 4,100 บาท
 • 8,500 บาท
 • 1,100 บาท
 • 1,600 บาท
 • 2,400 บาท
 • 4,500 บาท
 • 9,500 บาท
กติกา
สถานที่ปล่อยตัวและเส้นฟินิชเชอร์
สตาร์ท - สิ้นสุด
สิงห์ปาร์ค เชียงราย
รับอุปกรณ์วิ่ง เสื้อที่ระลึก ตรวจเชคอุปกรณ์ ฝากกระเป๋าสัมภาระ บรรยายกติกาการแข่งขัน
BiB CollectionBriefing
18 ตค. 256112.00 - 18.00 น.
ULTIMATE 230 KM, 122 KM
17.00 - 18.00 น.
ULTIMATE 200 KM
19 ตค. 256112.00 - 18.00 น.
66, 122 KM
17.00 - 18.00 น.
66, 122 KM
20 ตค. 256110.00 - 18.00 น.
20, 38 KM
17.00 - 18.00 น.
20, 38 KM
เปิดบริการรถรับส่ง (ฟรี)
 • วันที่ 18 ตค. 2561 เวลา 12.00 - 20.00 น.
 • วันที่ 19 ตค. 2561 เวลา 12.00 - 20.00 น.
 • วันที่ 20 ตค. 2561 เวลา 10.00 - 20.00 น.
 • วันที่ 21 ตค. 2561 เวลา 04.00 - 20.00 น.
วิ่งวนทุก 1 ชั่วโมงหรือรถออกจากสถานีเมื่อผู้โดยสารเต็มคัน
จุดเริ่มต้น อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย (https://goo.gl/maps/Zm8pugEnv2o)
ปลายทาง ลานจอดรถบาร์นเฮ้าส์ พิซซ่า สิงห์ปาร์ค เชียงราย (https://goo.gl/maps/CfeM7SbuNwG2)

*บริการเพิ่มเติมสำหรับนักวิ่ง 122 KM และ ULTIMATE 230 เพื่อมาจุดสตาร์ท (ค่าใช้จ่ายคนละ 100 บาท) รถออกจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
 • วันที่ 18 ตค. 2561 เวลา 04.00 น.
 • วันที่ 19 ตค. 2561 เวลา 04.00 น.
การรับฝากกระเป๋าสัมภาระ
ฝากกระเป๋าได้ 1 ใบต่อ 1 จุด
 1. 66 กม. 1 จุด
 2. 122 กม. 1 จุด
 3. ULTIMATE 230 4 จุด
*รายละเอียดจำนวนจุดฝากกระเป๋า จะอัพเดทให้ทราบเร็วๆนี้
สำหรับนักวิ่งระยะ 66, 122 และ ULTIMATE 230 ฝากกระเป๋าสัมภาระได้ครั้งเดียวในวันรับ BIB Collection และรับคืนได้ในวันที่ 21 ตค. ตั้งแต่เวลา 13.00 - 19.00 น.

สำหรับนักวิ่งระยะ 20 และ 38 กม. ฝากกระเป๋าสัมภาระและรับคืนได้ในวันที่ 21 ตค. ตั้งแต่เวลา 04.30 - 19.00 น.
 1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝากกระเป๋าเดินทางของตนเอง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและ หมายเลขวิ่งของตนเอง ที่รายการได้แจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปฝากไว้ได้
 2. ผุ้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการปิดผนึกกระเป๋าให้เรียบร้อยและสามารถกันน้ำได้
 3. ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เงิน
 4. ไม่รับฝากจักรยาน
เวลาปล่อยตัว
ULTIMATE 230วันที่ 19 ตค. 2561 เวลา 06.00 น. - วันที่ 21 ตค. 2561 เวลา 18.00 น. (60 ชั่วโมง)
122 KM20 ตุลาคม 06:00 น. - 21 ตุลาคม 18:00 น. (36 ชั่วโมง)
66 KM20 ตุลาคม 20:00 น. - 21 ตุลาคม 18:00 น. (22 ชั่วโมง)
38 KM21 ตุลาคม 06:00 น. - 21 ตุลาคม 16:00 น. (10 ชั่วโมง)
20 KM21 ตุลาคม 06:30 น. - 21 ตุลาคม 12:30 น. (6 ชั่วโมง)
เวลาตัดตัว (Cut off time)
 1. ULTIMATE 230 60 ชั่วโมง
 2. 122 KM 36 ชั่วโมง
 3. 66 KM 22 ชั่วโมง
 4. 38 KM 10 ชั่วโมง
 5. 20 KM 6 ชั่วโมง
พิธีมอบรางวัล
วันที่ 21 ตค. 2561 เวลา 16.00 น. พิธีมอบรางวัลทุกระยะ
ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้
 • หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
 • เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคน)
 • เหรียญที่ระลึก
  (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • เสื้อฟินิชเชอร์ ทุกระยะ ทุกคน ทุกระยะ ทุกคน (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
 • ฮู้ดดี้ ฟินิชเชอร์ สำหรับ ULTIMATE 230 กม. เท่านั้น (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
 • รายการของ บ.ทีละก้าว จำกัด ไม่เรียกร้องใบรับรองแพทย์ ขอให้ผู้สมัครเข้าใจในประเภทกีฬาที่ตนเองเลือก ว่าเป็นกีฬาที่มีความท้าทายอย่างมาก ตนเองได้พิจารณาโดยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและพร้อมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเพื่อให้เกิดความสนุกสนามระหว่างการแข่งขัน ขอให้นักวิ่งมีการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
การลงทะเบียน
 • นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ www.teelakow.com
 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบ และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ 100 บาท
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
 • ผู้สมัครที่ใช้รหัสส่วนลดพิเศษ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี
 • สิ่งที่ต้องใช้ในการรับ Bib และ race kit คือ บัตรประชาชน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองเท่านั้น
 • สำหรับนักวิ่งระยะ 22 และ 38 กม. สามารถรับเบอร์วิ่งแทนกันได้ โดยให้ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
อุปกรณ์บังคับ สำหรับ Ultimate 230, 122, 66 เท่านั้น
 1. โทรศัพท์ ที่มีซิมสัญญาณเครือข่าย DTac, AIS หรือ True Move
 2. ไฟฉายคาดหัว 2 อัน ความสว่างขั้นต่ำ 70 ลูเมน (อนุโลมให้มี 1 อันได้ แต่หากไฟฉายไม่สามารถส่องแสงได้ในช่วงกลางคืน กรรมการมีสิทธิ์ให้หยุดการวิ่งจนกว่าจะมีแสงสว่าง หรือสามารถหาไฟฉายอันใหม่ได้)
 3. เสื้อสะท้อนแสง
 4. นกหวีด
 5. เป้น้ำ มีกระบอกน้ำบรรจุรวม 1.5 ลิตร
 6. ผ้าห่มฉุกเฉิน
 7. ยาประจำตัว (หากมี)
ข้อปฏิบัติทั่วไป
 • แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมาถึงจุดปล่อยตัว 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขันในระยะของตนเอง
 • อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน และแสดงอุปกรณ์บังคับนี้ในวันลงทะเบียน
 • ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และ ติดที่เป้น้ำด้านหลัง และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ติดตาม และทีมงาน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องวิ่งชิดด้านซ้ายมือของถนนตลอดเส้นทาง และวิ่งเป็นแถวเดี่ยว
 • เวลาสิ้นสุดที่เส้นชัยของแต่ละระยะคือ 40 ชม. นับจากเวลาออกตัวอย่างเป็นทางการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านใดที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (DNF – Did Not Finish)
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องรายงานตัวต่อผู้คุมการแข่งขันตามจุดเช็คพอยท์ต่างๆ (จุดนับเวลา) ตลอดเส้นทาง (เวลาถึงจุดต่างๆจะถูกบันทึกไว้)
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ติดตาม และทีมงานจะต้องไม่ทิ้งขยะหรือก่อมลพิษใดๆทั้งสิ้น หากทีมงานพบเห็น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใดๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยายวันที่ 13 หรือ 14 ต.ค. 2559 ก็ได้ แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่างๆ บนเว็ปไซต์ www.teelakow.com หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธขอร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน
กฎข้อบังคับ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเสื้อสะท้อนแสงในช่วงเวลากลางคืน หากไม่มี ผู้ควบคุมการแข่งขันจะพิจารณาให้หยุดแข่งขันทันที และจะได้เข้าร่วมแข่งขันต่อก็ต่อเมื่อมีการสวมเสื้อสะท้อนแสงเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมไฟฉายคาดหัว หากพบไม่ใช้ไฟฉายคาดหัวในเวลากลางคืน กรรมการมีสิทธิ์ให้หยุดวิ่งและจะปล่อยให้วิ่งอีกครั้งในกรณีที่หาไฟฉายได้หรือจนกว่าจะมีแสงสว่างในตอนเช้าเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมใส่เป้น้ำ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันท่านใดไม่มีเป้น้ำ ทางรายการจำเป็นต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำ กรณีผู้เข้าแข่งขันท่านใดมีรถเซอร์วิส ทางรายการอนุญาตให้ไม่ต้องสวมใส่เป้น้ำได้ โดยตอนตรวจเช็คอุปกรณ์ให้แจ้งกรรมการว่ามีรถเซอร์วิส และแจ้งหมายเลขทะเบียนรถ กรณีมีการตรวจเช็คอุปกรณ์บังคับ ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีเป้น้ำ และไม่สามารถแจ้งทะเบียนรถ และหมายเลขติดต่อรถเซอร์วิสของตนเองได้ ทีมงานจะขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะติดต่อรถเซอร์วิสได้
 • การโกงด้วยวิธีการใดๆก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้อำนายการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มเสริมเติมกฎข้อบังคับต่างๆได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง ไม่คาดคิด หรือ ผิดปกติต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด
 • ยากระตุ้นต่างๆไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือผู้ติดตามจะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน
 • ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดปฐมพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว และแจ้งกิโลเมตรที่วิ่ง
 • ไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง
การแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ใช้ชิปในการจับเวลา ใช้บันทึกเวลาในการแข่งขันโดยการจดบันทึกเท่านั้น
รางวัล
ถ้วยรางวัล
Race ชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล
230 กม. / 122 กม. /
66 กม.   
OverallOverall
Race ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
38 กม. /
20 กม.   
ต่ำกว่า 25 ปีต่ำกว่า 25 ปี
26-35 ปี26-35 ปี
36-49 ปี36-49 ปี
50 ปีขึ้นไป50 ปีขึ้นไป
ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงาน และต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตน
 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. บัตรข้าราชการ
 4. บัตรนักเรียน
 5. บัตรนักศึกษา
 6. พาสปอร์ต

การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
เส้นทาง
มีเดีย
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนหลัก
ผู้สนับสนุนร่วม
หน่วยงานราชการ
Bangkok Airways Boutique Series Hotline : 092~979~8287